nim19.jpg

PPL theorie:

leslokaal small

Bij de vliegopleiding hoort ook een flink stuk theorie. Het is niet verschrikkelijk moeilijk, maar het is best wel redelijk veel. De theorie-opleiding bestaat ruwweg uit twee delen:

 1. Deel I: De theorievakken
 2. Deel II: Praktijk Radio Telefonie (RT) en een Engelse taaltoets (LPE)

Add 1: Voordat je het LAPL of PPL praktijkexamen mag doen, moet je eerst in het bezit zijn van het theorie-certificaat. Dit theorie-certificaat kun je halen door in de onderstaande vakken examen te doen. Zodra je alle vakken hebt gehaald wordt het theorie-certificaat verstrekt. Het theoriegedeelte bestaat uit de volgende zeven examens:

 1. Voorschriften en Operationele procedures
 2. Menselijke prestaties en beperkingen
 3. Meteorologie
 4. Communicatie (RT-theorie)
 5. Beginselen van het vliegen
 6. Algemene kennis luchtvaartuigen
 7. Vluchtplanning, monitoring en navigatie

 Add 2: Praktijk Radio Telefonie en taalvaardigheidstoets (LPE). Alle bestuurders van vliegtuigen die gebruik willen maken van radiotelefonie moeten een taalvaardigheidsaantekening in hun brevet hebben. Kandidaten voor een LAPL of PPL moeten daarvoor een Engelse taaltoets ondergaan. Afhankelijk van het resultaat heeft deze toets een bepaalde geldigheid. Daarnaast is een RT-aantekening noodzakelijk om op basis van het gebruikte jargon met de verkeersleiding te kunnen communiceren.

 • Radio Telefonie (RT-praktijk)
 • Engelse taal check (LPE)

Theorie-examens:

De theorie-examens worden afgenomen door het CBR. Vrijwel iedere maand kun je daar terecht om in één of meerdere vakken examen te doen. Deelname aan een examen kost 103 euro per vak per keer.
Exameneisen
Conform de nieuwe regelgeving geldt dat:

 • Alle vakken behaald moeten zijn binnen een termijn van 18 maanden;
 • Binnen deze termijn van 18 maanden alle vakken binnen maximaal 4 pogingen per vak behaald moeten zijn.

In de loop van 2015 worden de examens via een terminal afgenomen bij een twintigtal CBR vestigingen in Nederland.

De Theorie-opleiding

De totale studietijd bedraagt ongeveer 100 uur. De echte tijd die je nodig hebt is afhankelijk van je eigen achtergrond en hoe lang het geleden is dat je de schoolbanken verlaten hebt. Een deel van de tijd kan door middel van zelfstudie worden gedaan. Het klassikale gedeelte omvat 20 avondsessies van 3 uur. Deze lessen worden gegeven op de donderdagavonden van 19.00 tot 22.00 uur.

Het programma kan op verzoek van de leerlingen worden aangepast in verband met vakanties of feestdagen. Tijdens deze sessies wordt de leerstof behandeld en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Aansluitend op de theorie wordt er examentraining gegeven. Zonder verklaring van deelname van een vliegschool kun je niet deelnemen aan de theorie-examens.

Sommige deelnemers zien er aanvankelijk tegen op om 20 avonden voor de theorielessen vrij te maken. Ervaring leert dat dit snel verandert en men uitziet naar de volgende les. Weet ook dat je medeleerlingen vragen stellen waar je zelf misschien wel nooit opgekomen was.

Tijdens de cursus maken we gebruik van eigen ontwikkeld materiaal plus de boeken van Bas Vrijhof. De handouts zijn beschikbaar via een iPad app en kunnen offline (bijvoorbeeld in de trein of vliegtuig) worden gebruikt.

Kosten:

De kosten voor de theorie-opleiding, inclusief handouts bedragen 995,00 euro.
Naast de theorie-opleiding zelf zijn er ook nog kosten voor:
• De praktijkopleiding Radiotelefonie;
• De Engelse taaltoets (LPE);
• De examens bij het CCV (onderdeel CBR).

Op verzoek is een kostencalculatie voor een volledige opleiding beschikbaar.

 

Privé onderricht:

Op verzoek verzorgen wij ook privé lessen. Dit kan voor de gehele theorie-opleiding, per vak of examentraining. Neem contact met ons op om de agenda's af te stemmen.